Verordening (EG) nr. 1147/2008 van de Commissie van 31 oktober 2008 tot wijzing van Verordening (EG) nr. 794/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, wat betreft deel III.10 van bijlage I