Schriftelijke vraag P-0450/08 van Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) aan de Commissie. Zweedse toetredingsovereenkomst en Vaxholm-arrest