Odločba Komisije z dne 24/10/2008 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5334 - RICOH / IKON) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)