24/10/2008 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5334 - RICOH / IKON) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)