Komisjoni otsus, 24/10/2008, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5334 - RICOH / IKON) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)