Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5127 — Sita/Renault/Indra) Voor de EER relevante tekst