Schriftelijke vraag P-3535/07 van Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) aan de Commissie. Bosbranden op Cyprus