Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen