Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 december 2008.