Uitvoeringsverordening (EU) nr. 580/2012 van de Commissie van 29 juni 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit