Schriftelijke vraag E-3197/09 van Robert Kilroy-Silk (NI) aan de Commissie. Dienst voor extern optreden