Conclusie van advocaat-generaal Mengozzi van 6 november 2008.