Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 juli 2011. Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 juli 2011.#Bureau national interprofessionnel du Cognac tegen Gust. Ranin Oy.#Verzoek om een prejudiciële beslissing: Korkein hallinto-oikeus - Finland.#Verordening (EG) nr. 110/2008 - Geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken - Toepassing ratione temporis - Merk dat geografische aanduiding bevat - Gebruik dat leidt tot situatie die afbreuk kan doen aan geografische aanduiding - Weigering van inschrijving of nietigverklaring van dergelijk merk - Rechtstreekse toepasselijkheid van verordening.#Gevoegde zaken C-4/10 en C-27/10.