Schriftelijke vraag E-1242/07 van Robert Kilroy-Silk (NI) aan de Commissie. Terrorismebestrijding