Tiesas spriedums (astotā palāta), 2016. gada 28. aprīlis.