Schriftelijke vraag E-4937/08 van Marco Rizzo (GUE/NGL) aan de Commissie. Schoolhervorming in Italië