Schriftelijke vraag E-0748/07 van Roger Helmer (NI) aan de Commissie. CO2-emissies van door de Commissie gebruikt wagenpark