Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 4 maart 2010. # Weldebräu GmbH & Co. KG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk - Vorm van fles met spiraalvormige hals - Ouder driedimensionaal gemeenschapsmerk in de vorm van fles met spiraalvormige hals - Relatieve weigeringsgrond - Ontbreken van verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]. # Zaak T-24/08. Weldebräu/OHMI-Kofola Holding (Forme d'une bouteille à goulot hélicoïdal) TITJUR