TITJUR Unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 4 päivänä maaliskuuta 2010. # Weldebräu GmbH & Co. KG vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Kierrekaulaisen pullon muoto - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kolmiulotteinen tavaramerkki, joka muodostuu kierrekaulaisen pullon muodosta - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) . # Asia T-24/08. Weldebräu v. OHMI-Kofola Holding (Forme d'une bouteille à goulot hélicoïdal)