Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 23 november 2007 betreffende een ontwerp-beschikking in Zaak COMP/38.629 — Chloropreenrubber (1) — Rapporteur: Frankrijk