Schriftelijke vraag E-5533/09 van Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) aan de Commissie. Reactie van de EU op de terechtstelling van twee Tibetanen