Schriftelijke vraag E-2061/07 van Chris Davies (ALDE) aan de Commissie. Toezicht op CO2-emissies van personenauto's