Mededeling overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 885/2006 betreffende de samenstelling van het Bemiddelingsorgaan dat is ingesteld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van het ELGF en het ELFPO