Schriftelijke vraag P-6518/09 van Luigi de Magistris (ALDE) aan de Commissie. Ernstige vertraging bij de actualisering van de Europese BREF-standaards voor de milieueffectbeoordeling van fabrieken