Zaak T-74/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 30 oktober 2009 — Nestlé/BHIM — Quick (QUICKY)