Zaak T-141/08: Arrest van het Gerecht van 15 december 2010 — E.ON Energie/Commissie ( „Mededinging — Administratieve procedure — Beschikking houdende vaststelling van verbreking van verzegeling — Artikel 23, lid 1, sub e, van verordening (EG) nr. 1/2003 — Bewijslast — Vermoeden van onschuld — Evenredigheid — Motiveringsplicht” )