Schriftelijke vraag E-2825/09 van Luca Romagnoli (NI) aan de Commissie. Informatie over het gebruik van het financieringsinstrument voor civiele bescherming door de gemeente Monreale