Schriftelijke vraag E-2903/09 van Luca Romagnoli (NI) aan de Commissie. Informatie over het gebruik van het financieringsinstrument LIFE+ door de gemeente Trani