Schriftelijke vraag E-1247/07 van Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) aan de Raad. Het voorstel voor een politieke strategie van de EU ten aanzien van Cuba