Mål F-121/06: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 september 2008 – Spee mot Europol (Personalmål – Anställda vid Europol – Lön – Artiklarna 28 och 29 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol – Uppflyttning i löneklass på grundval av bedömning – Retroaktiv tillämpning av regler – Beräkningsmetod)