Zaak F-121/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 september 2008 — Spee/Europol (Openbare dienst — Personeel van Europol — Bezoldiging — Artikelen 28 en 29 van het Statuut voor de personeelsleden van Europol — Salaristrappen toegekend op basis van beoordeling — Retroactiviteit van toe te passen regels — Berekeningsmethode)