Zaak C-298/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 oktober 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche internet versicherung AG (Richtlijn 2000/31/EG — Artikel 5, lid 1, sub c — Elektronische handel — Internetdienstverlener — Elektronische post)