Schriftelijke vraag E-005303/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) aan de Commissie. Europees onderzoek naar effecten boringen schaliegas