2008/138/EG: Beschikking van de Commissie van 19 december 2007 betreffende staatssteun inzake vergoedingen in het kader van het mestdecreet (C 12/1999) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6777)