Schriftelijke vraag E-4385/08 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Resultaten van de procedure goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie