Schriftelijke vraag E-1629/10 van Aldo Patriciello (PPE) aan de Commissie. Gezondheid in gevaar door ggo's