Steunmaatregelen van de staten — Duitsland — Steunmaatregel Nr. C 48/06 (ex N 227/06) — Steun aan DHL en de luchthaven van Leipzig — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken (Voor de EER relevante tekst )