Schriftelijke vraag E-0854/07 van Graham Watson (ALDE) aan de Commissie. EU-wapenembargo tegen Noord-Korea