Združene zadeve C-373/06 P, C-379/06 P in C-382/06 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. aprila 2008 – Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P) proti Irski in Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Ukrepi za ohranjanje virov – Prestrukturiranje sektorja za ribištvo – Zahteve za povečanje ciljev večletnega usmerjevalnega programa VUP IV na področju tonaže – Zavrnitev zahteve)