Schriftelijke vraag P-009678/11 Philippe Juvin (PPE) aan de Commissie. Preventie- en reactievermogen van de Europese Unie op het gebied van ziekenhuisinfecties