Zaak C-382/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 6 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Oostenrijk) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien (Industriebeleid — Levensmiddelenhygiëne — Verordening (EG) nr. 852/2004 — Verkoop van brood en gebak met zelfbediening)