Verordening (EG) nr. 1426/2007 van de Commissie van 3 december 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in ICES-zone VIIb-k, VIII, IX en X; CECAF 34.1.1 (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van België voeren