Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap ten aanzien van Besluit nr. 1/2008 van het bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgerichte Gemengd Veterinair Comité tot wijziging van de aanhangsels 2, 3, 4, 5, 6 en 10 van bijlage 11