Schriftelijke vraag E-6260/09 van Hans-Peter Martin (NI) aan de Commissie. Deelname aan de jacht