Schriftelijke vraag E-003961/11 Sabine Wils (GUE/NGL) aan de Commissie. Illegale export per schip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in tweedehands auto's