Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende seizoenarbeiders in de EU in het kader van de uitbraak van COVID-19 2020/C 235 I/01