Beschikking van de Commissie van 26 maart 1969 tot vaststelling van het voorschot op de bijstand van het E.O.G.F.L., afdeling Garantie, in verband met de uitgaven van de Italiaanse Republiek voor het 2e halfjaar van de berekeningsperiode 1967/1968