Schriftelijke vraag E-0574/07 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Retroactieve bijdrage aan de communautaire begroting