Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9222 — Ivanhoé/Oxford/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)