Schriftelijke vraag P-1776/09 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Pfizer Italia S.p. A. — Mogelijke niet-naleving van regelgeving tot bescherming van werknemers en van bepalingen in het reorganisatieplan inzake het aantal arbeidsplaatsen